Kim jesteśmy

Witold Gombrowicz pisał w  Dziennikach“Chcesz wiedzieć kim jesteś? Nie pytaj. Działaj. Działanie cię określi i ustali. Z działania swojego się dowiesz.” To właśnie działanie i pasja nas definiują. A wszystko zaczęło się od  artysty JARKA SOLECKIEGO oraz naukowca JUSTYNY GORZKOWICZ … 

Od 2018 roku Fundację prowadzi Jarek Solecki, podejmując współpracę z rożnymi instytucjami. Obecnie pracuje w kooperacji z Polskim Uniwersytetem na Ojczyźnie w Londynie (PUNO).  Prowadzone pace obejmują  utworzenie i obsługę wirtualnej galerii 3D. Więcej o projektach na stronie Uniwersytetu.