Jarosław Solecki

mgr sztuki, rzeźbiarz (jego prace możesz zobaczyć TUTAJ). Ukończył Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Polska) oraz Course in Welsh and British history and its sources, Coleg Cambria- Yale, Wrexham (UK).  Obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Zajmuje się m.in. videoartem, fotokolażem wykorzystywanym do animacji artystycznych, storytellingiem, grafiką komputerową oraz sztukami performatywnymi w przestrzeni publicznej. Prowadzi warsztaty plenerowe, photowalks oraz warsztaty na temat wykorzystywania wideo w naukach humanistycznych. Jest także stałym uczestnikiem fieldworkingu i shadowingu w zakresie szeroko pojętych studiów antropologii kulturowej. W ostatnim czasie brał udział m. in. w interdyscyplinarnych badaniach  nad współczesnymi realizacjami folkloru i języka walijskiego (2015) oraz nad sposobami zachowania tożsamości narodowej Polaków na emigracji (2015-projekt trwający). Wykonywał również dokumentację fotograficzną do serii reportaży O Polakach w Wielkiej Brytanii (2015-2017 publikowane m.in. w: ZKK Nr 1 (122) 2015, ZKK Nr 3 (124) 2015, ZKK Nr 1(126) 2016, ZKK, Nr 2 (131) 2017).

Aleja z kłódkami zakochanych, Liverpool 2015, fot. J. Solecki. Więcej zdjęć  dostępnych TUTAJ

W kręgu jego zainteresowań pozostawały zawsze środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym.  Jako temat artystycznych eksploracji na dyplom na UAP wybrał grupę marginalizowanych mieszkańców Poznania, tworząc projekt z pogranicza sztuki krytycznej oraz antropologii kultury. Spędziwszy kilka tygodni ze złomiarzami, uczestnicząc w ich życiu codziennym (m.in. w zbieraniu surowców wtórnych), zainicjował wspólne wytworzenie recyklingowych artefaktów. Akademia – bo taki tytuł nosił ów projekt – zadawała pytanie o role sztuki w życiu publicznym. Była również formą dociekania, na ile działania artystyczne mogą być pomocne w komunikacji społecznej, nawiązywaniu dialogu z  Drugim, Innym, Obcym.

Przebywając od kilku lat na emigracji,  Solecki w sposób szczególny zainteresował się ochroną praw człowieka, wolnością do wyrażania sądów o świecie oraz przynależności społeczno-kulturowej, zwłaszcza różnorodnych mniejszości. Idee te stara się  wdrażać w życie artystyczne, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach. Brał m.in. udział  w wielokulturowym City Calling Bham – Photowalk in Birmingham (2016), zorganizowanym prze Retro Camera Art w celu oswajania przestrzeni industrialnych w krajobrazie miejskich aglomeracji. Pośrednią misją tego mityngu była integracja środowisk poprzez zastosowanie eksperymentalnych działań z pogranicza sztuki i antropologii. Photowalk zakończył się spotkaniem, w ramach którego uczestnicy podzielili się zebraną podczas spaceru dokumentacją fotograficzną.

City Calling Birmingham 2016, fot.  J. Solecki. Więcej zdjęć dostępnych TUTAJ

Łącząc siły w pokonywaniu nieświadomości społecznej oraz obalaniu stereotypów i mitów narodowościowych zaangażował się w działalność Polske filmdager w Norwegii, m.in. jako specjalista ds. komunikacji internetowej oraz social mediów (2016-2017), a także artysta – performer.  W swojej działalności warsztatowej, wykorzystując koherentnie ekspresję sztuki i wiedzę o życiu społecznym, kładzie nacisk na osiąganie konkretnych rezultatów. Wśród nich znajduje się budzenie więzi emocjonalnej z danym regionem oraz historią, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Zwraca także uwagę na poprawę percepcji, spostrzegawczości, jak również myślenia przestrzennego, ucząc współpracy oraz działania w grupie przy równoczesnym zachowaniu własnej indywidualności.

BYĆ JAK ROALD AMUNDSEN. Fredrikstad, Norwegia. http://polskefilmdager.org/

Będąc zwolennikiem wykorzystywania nowoczesnych technologii w krzewieniu kultury oraz nauki, od dawna bierze udział w rozpowszechnianiu wyników badań humanistycznych i społecznych. Nie unika często trudnych, a nawet bulwersujących tematów. Za namową Jana Młotkowskiego – polskiego biologa, historyka, działacza społecznego oraz świadka ludobójstwa na Wołyniu – stworzył serię ponad 200 ilustracji (2002/2003), dokumentujących rodzaje stosowanych przez grupy ukraińskich nacjonalistów tortur na Kresach Wschodnich (W XX Wieku W Europie Torturowano Za Wyznanie, red. Jan Młotkowski, Wyd. Polskie Towarzystwo Miłośników Krzemieńca i Ziemi Krzemienieckiej im. Juliusza Słowackiego w Poznaniu, 2004).

Wydarzenia na Wołyniu. Uwaga pod adresami poniżej znajdują się zdjęcia drastycznych ilustracji. Jeśli nie jesteś pełnoletni, albo odporny na drastyczne sceny nie odwiedzaj tych stron. UPA przerażające świadectwo, Wołyń 1943 

Był również współtwórcą projektu Palimpsest Maps w ramach Urban Legend – Festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej (Poznań 2009, Polska).  Była to inicjatywa transgresyjna artystyczno-antropologiczna.  Bazowała w dużej mierze na uniwersyteckich badaniach terenowych, przeprowadzonych m.in. wraz z Agatą Stanisz (dr antropologii kulturowej, UAM Poznań) w kontekście  szeroko rozumianych działań kartograficznych. Polegały one na subiektywnym oznaczaniu oraz wartościowaniu przestrzeni miejskiej. Projekt ten wykorzystywał nowe (wówczas) technologie do komunikacji społecznej, zapraszając na wirtualny spacer po centrum Poznania.  Solecki był nie tylko czynnym uczestnikiem performatywnego fieldworkingu, ale także jednym z przewodników (trasa 2) oraz ostatecznym twórcą internetowej wersji Palimpsestu.

Dodatkowo zaangażował się w realizację projektu Etnografowie w terenie (2014), zorganizowanego przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz Fundację Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ (Gniezno), stając się patronem jednego z  prezentowanych na wystawie (a później w katalogu) zdjęć Józefa Burszty, wybitnego poznańskiego antropologa.  Wystawa archiwalnych fotografii stanowiła integralną część projektu, który  miał na celu digitalizację audiowizualnych zasobów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu.

Projekt dostępny pod adresem: http://stofotografii.weebly.com/

Jarek Solecki podjął także współpracę z Adrianą Świątek (politolog, dr kulturoznawstwa UŚ, Katowice), która w ramach projektu badawczego SLAVDOM!  EXPEDITION 2011-2016 (realizowanego na UŚ, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) prowadziła badania terenowe na obszarze centralnej, galicyjskiej Huculszczyzny. W centrum zainteresowań stawiała  ludowość wsi huculskiej, poszukując w obrzędach weselnych oznak zachowań performatywnych: od życia codziennego – do sztuki teatru oraz od zabawy – do rytuału. W efekcie trwających przez sześć lat eksploracji Karpat Wschodnich, powstała monografia huculskiego obrzędu weselnego, będąca narracją antropologa widowisk, poruszającego się w otwartej przestrzeni pomiędzy co najmniej trzema dyskursami – etnograficznym, antropologicznym i teatrologicznym. Wynikiem  tej współpracy była m.in. seria ilustracji, odręcznych szkiców połączonych z technikami komputerowymi, obrazujących  naturalną scenę huculskiego obrzędu weselnego.

Autorka, tytuł pracy doktorskiej: Adriana Świątek, Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe w huculskiej kulturze ludowej; promotor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka; 
recenzenci: dr hab. Dorota Fox (UŚ) oraz prof. dr hab. Dariusz Kosiński (UJ)
obrona na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Filologicznym 2017. Więcej rysunków możesz naleźć TUTAJ

W ramach upowszechniania wyników badań nad literaturą i kulturą polską wraz z Justyną Gorzkowicz ( krytyk artystyczny, dr nauk humanistycznych  KUL, Lublin, ) wziął  udział w prestiżowym konkursie Biuletynu Polonistycznego oraz Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (2017). Współpraca ta zaowocowała powstaniem nagrodzonego I miejscem materiału audiowizualnego, dotyczącego pracy monograficznej Justyny Gorzkowicz (także autorki scenariusza animacji) o twórczości znakomitego polskiego pisarza Kornela Filipowicza. Więcej na  ten temat TUTAJ


Współpracując z “Biuletynem Polonistycznym” w IBL PAN, powstał także materiał upowszechniający działalność środowiska literaturoznawczego. 


Przykładowe realizacje stron www: