NOWE MEDIA w edukacji uniwersyteckiej. Przykład Wielkiej Brytanii

Marc Prensky, amerykański badacz zajmujący się obecnością świata cyfrowego w edukacji, spadkobierca myśli McLuhana, w jednym ze swoich artykułów zauważył, iż żyjemy obecnie w świecie zamieszkiwanym przez dwa typy użytkowników nowych mediów. Pierwszym z nich są tzw. Digital Natives, dla których świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem egzystencji.  Urodzili się w nim, i w nim wzrastali, są w stosunku do niego pełni zaufania. Drugim typem według Prensky’ego są tzw. Digital Immigrants, urodzeni w świecie przedcyfrowym i jak każda osoba przybywająca z zewnątrz, muszą dopiero nauczyć się nowego sposobu komunikacji oraz życia w rzeczywistości zdigitalizowanej. Są w stosunku do nowych mediów nieufni, widząc więcej niebezpieczeństw niż korzyści z niesionych przez nie możliwości edukacyjnych. Krystyna Polańska rozszerza podział Prensky’ego na Cyfrowych Tubylców i Cyfrowych Imigrantów o kategorię osób Cyfrowo Wykluczonych, czyli takich, które z różnych przyczyn nie mają dostępu do sprzętu komputerowego i Internetu lub też nie posiadają odpowiednich umiejętności. W swoim raporcie skupiamy się na Pokoleniu Digital Natives oraz sposobach korzytania z nowych technologii w edukacji uniwersyteckiej, podając kilka przykładów z terenu Wielkiej Brytanii. Zobaczmy zatem, co takiego przedstawiciel Pokolenia Cyfrowych Tubylców może zastać w murach brytyjskich uniwersytetów?


K. Loska, Dziedzictwo McLuhana między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001
M. McLuhan, Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004
K. Polańska, Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji Interentu, “Studia Informatica” nr 721 (29), Szczecin 2012 
M. Prensky,  Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 2001 

Wyniki badań zostały zaprezentowane w ramach konferencji:  Problemy humanistyki – pojęcia, problemy, metody. Spotkanie z cyklu ” Polonistyka pod lupą”. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, “Biuletyn Polonistyczny”, Warszawa  (2018)

Oryginał do zobaczenia na PREZI