Projekty

Upowszechnianie wyników badań nad literaturą i kulturą
  • Prezentacja wyników badań nad nowymi mediami w szkolnictwie wyższym na przykładzie Wielkiej Bytanii (2018), Zobacz … TUTAJ
  • Prezentacja rozprawy doktorskiej o Kornelu Filipowiczu (J. Gorzkowicz, I nagroda w konkursie BP i IBL PAN (2017)).  Więcej… TUTAJ
  • Seria ilustracji do dysertacji o huculskim obrzędzie weselnym (A. Świątek (2017)).  Więcej …TUTAJ
  • Strona www dla Polske filmdager w Norwegii  (2017)  oraz kampania multimedialna . Więcej… TUTAJ 
  • Film zrealizowany na potrzeby konferencji: Nowe wersje starego. O tradycyjnym folklorze we współczesnym wydaniu (9–10.04. 2015  Uniwersytet Wrocławski). Zobacz…  TUTAJ
Dokumentacja badań terenowych, zdjęcia reportażowe
  •  Fotoreportaże O Polakach w Wielkiej Brytanii (2015-2017).  Więcej… TUTAJ
  • O współczesnych realizacjach folkloru walijskiego (2015).